U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
NP 18:46:0 (DAP):
NP 18:46:0

Dvojno NP dubrivo sa visokim sadrzajem fosfora i dovoljnim kolicinama azota
namenjen da ishrani, pre svega, svih vrsta ozimih zitarica koje se gaje na zemljistima siromasnim lakopristupacnim fosforom, a srednje i dobro obezbedenim kalijumom (najveci deo zemljista centralne Srbije, pa i Vojvodine).
Vreme primene
jesenja osnovna i/ili predsetvena priprema zemljista.Kolicina primene
100-200 kg/ha NP 18:46:0

u zavisnosti od opšte plodnosti zemljista (posebno od nivoa fosfora), za potpunu ishranu fosforom i delimicno azotom, koja je potrebna za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.
Namena:
Koristi se kao osnovno djubrenje, inkoporacijom  u cilju pripreme tla. Preporucena kolicina od 300 do 1.000 kg/ha u zavisnosti od plodnosti tla i vrste kulture.

Nacin pripreme: rucno, poljoprivrednom mehanizacijom ili aerotretmanom
Sirovinski sastav:
Karbamid, Amonijumnitrat, Monoamonijumfosfat, Kalijumova so

Sadrzaj aktivne materije:
Azot 18%
Fosforpentoksid P2O5 46 %
Kalijum oksid 0 %
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document