U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Distinct 70 WG :
Distinct 70-WG
Proizvodjac:          BASF AG
Zastupnik:             Ludwigshafen BASF-Srbija, Beograd
Formulacija:          vododisperzibilne granule - WG
Aktivna materija:  230 g/l diflufenzopir-natrijuma  +
                               645,2 g/l dikamba-natrijuma
                                                                      
  Primena
Primena: Koristi se u usevima merkantilnog i silaznog kukuruza, u kol. 0,2 kg/ha (2 g na 100 m˛), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 11-16 BBCH-skale), uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni 2-6 listova (faza aktivnog porasta).
Spektar delovanja: Uskolini (travni) i širokolisni korovi. Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji   travni   korovi,   kao   sto   su:   proso   korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca)',
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), zeciji gorocvet (Adonis aestivalis), štir obicni   (Amaranthus   retroflexus),   vijusac   njivski   (Bilderdykia convolvulus), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obicna (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obicna (Datura stramonium), brocika lepusa (Galium aparine), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), lanilist sareni (Kickxia spurla), renika obicna iz semena (Lepidium draba), dvornik pticiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolim), gorusica poljska (Sinapis atvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), gorcika obicna (Sonchus oleraceus), cistac jednogodicnji (Stachys annua), boca obicna (Xanthium strumarium);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: poponac njivski (Convolvulus arvensis), palamida njivska (Cirsium arvense).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document