U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Djubrenje jarih zita :
Kako su u nekim podrucjima vremenski uslovi jos vrlo nepovoljni, a vec je pocetak marta, treba pozuriti s pripremom zemljista za setvu jare psenice, jarog jecma ili zobi. Upravo zato su u prednosti oni koji su osnovno djubrenje napravili u jesen. Rokovi setve za jaru psenicu su od polovine februara do polovine marta, za jari jecam su najraniji i to vec od kraja januara, u februaru, najkasnije do polovine marta, a za jaru zob u prvoj polovini marta. Najkasnije se moze sejati jara zob. Prema tome jari jecam i jara psenica se mogu sejati najkasnije do polovine marta, zob malo duže, a sve što se seje kasnije predstavlja rizik, jer još treba obaviti pripremu zemljista za setvu i predsetveno djubrenje.

Jare kulture treba intenzivnije djubriti s obzirom na kracu vegetaciju i povecana ispiranja.

Oni koji osnovno djubrenje nisu obavili u jesen, a vremenske prilike budu nepovoljne i procu optimalni rokovi setve, trebaju razmislitii da li uopste sejati.

Ako je izostalo jesenje djubrenje onda za jaru psenicu u predsetvenoj pripremi treba podjubriti s 250-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvozdjem (Fe) i cinkom(Zn) ili ako je zemljiste siromasno fosforom sa NPK 10-30-20. U predsetvenoj pripremi moze se dodati i 150-200 kg/ha Uree 46% N i tada nije potrebno prihranjivati, a ako se ne dodaje Urea 46%N onda se prihranjuje u busanju s 200-250 kg/ha KAN 27% N + 4,8MgO.


Kod jarog jecma je veoma vazna rana setva a ukupno djubrenje se vrsi pre setve.Jari jecam uz djubrenje u osnovnoj obradi zemljista s 200-300 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvozdjem (Fe) i cinkom(Zn) ili NPK 10-30-20, u pripremi zemljista za setvu treba podjubriti s 200-300 kg/ha NPK 20-10-10 ili NPK 15-15-15 sa gvozdjem(Fe) i cinkom(Zn).

Za jaru zob takode je trebalo osnovno podjubriti u jesen, ali ako nije, predsetveno treba podjubriti s oko 600-700 kg/ha NPK 15-15-15 sa gvozdjem(Fe) i cinkom(Zn).
U vegetaciji se prihranjuje uglavnom samo jara psenica jer su jecam i zob kulture nezne stabljike vrlo osetljive na poleganje pa posebnu paznju treba posvetiti primeni azota.

Previsoka kolicina azota utice na poleganje stabljike.

Kod izbora povrsine za setvu jarih kultura treba voditi racuna da ih je najbolje gajiti u plodoredu i to po mogucnosti iza neke okopavine ili zrnaste mahunarke jer ce se tako osigurati visi prinosi nego gajenjem u monokulturi.OSNOVNO DjUBRENJE U JESEN:

300-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvozdjem(Fe) i cinkom(Zn) ili NPK 10-30-20 i zaorati.PREDSETVENO DjUBRENJE:

JARA PSENICA: 250-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvozdjem (Fe) i cinkom (Zn) ili ako je zemljiste siromasno na fosforu sa NPK 10-30-20 i 150-200 kg/ha UREE 46%N

JARI JECAM: 200-300 kg/ha NPK 20-10-10 ili NPK 15-15-15 sa gvozdjem (Fe) i cinkom (Zn)

JARA ZOB: oko 600 kg/ha NPK 15-15-15 sa gvozdjem (Fe) i cinkom (Zn) ili NPK 13-13-21.
Zitarice, ozime i jare, vrlo su slicne kulture, pa su i uslovi njihovog gajenja takodje slicni, a nacin i vreme obrade, djubrenja i setve podjednaki su za sve jare kulture. Osnovna obrada i djubrenje za jare kulture, isto kao i za ozime trebala se obaviti u jesen, kako bi zemljiste preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u prolece. Uz jesensko oranje treba obaviti i osnovno djubrenje i to zaoravanjem. U ovom djubrenju je najbolje uneti dve trecine fosfora i kalijuma, malo azota i to kroz 300-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvozdjem(Fe) i cinkom(Zn) ili NPK 10-30-20 i zaorati.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document