U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Djubrenje repe :
Visok prinos i dobar kvalitet secerne repe moguce je ostvariti uz primenu kompleksa agrotehnickih mera. Samo kvalitetna obrada zemljista bez odgovarajuceg djubrenja ne daje zeljene rezultate kod proizvodnje secerne repe. Radi toga optimalno djubrenje svake njive na bazi analize zemljista predstavlja preduslov za visok prinos i kvalitet secerne repe.

Secerna repa ima visok genetski potencijal te ukoliko se isti zeli iskoristiti nuzno je obezbediti dovoljne kolicine hranljivih elemenata za rast i razvoj secerne repe.

Secerna repa ima posebne zahteve prema azotu i kalijumu, jer prinosom od 5 t korena i odgovarajucom masom listova secerna repa iznosi iz zemljista oko 250  kg N, 35 kg P 2 O 5 i 300 kg K 2 O.

Djubrenje secerne repe je specificno jer se pored visoke proizvodnje korena mora obezbediti i visok procenat secera u korenu.

Posebna paznja se mora posvetiti ishrani azotom jer prekomerna ishrana azotnim djubrivima podstice rast i razvoj listova na racun rezervnih materija korena sto dovodi do smanjenja sadrzaja secera u korenu i pogorsanja tehnoloskog kvaliteta secerne repe.

Secerna repa jako povoljno reaguje na djubrenje stajnjakom jer stajnjak obezbedjuje odgovarajucu strukturu zemljista i laksi prodor korenovog sistema u dubinu zemljista. Na osnovu rezultata istrazivanja preporuke su da se repa djubri sa oko 130 kg N, 60 - 80 kg P 2 O 5 i 100 - 120 K 2 O po ha.

Osnovno djubrenje
Pri osnovnoj obradi zemljista potrebno je uneti celokupnu kolicinu fosfornih i kalijumovih i oko polovine azotnih djubriva. Za osnovno djubrenje secerne repe potrebno je koristiti mineralna djubriva sa naglasenim sadrzajem fosfora a narocito kalijuma.
Koriste se formulacije 8:16:24, 10:20:30 i sl. Na zemljistima gde je utvrdjen nedostatak bora potrebno je sa kompleksnim djubrivima unositi i 1 do 2 % bora.
Bor je znacajan zbog toga jer sprecava rizomaniju kod secerne repe. Zavisno od toga da li je korišceno stajsko djubrivo treba koristiti i mineralno djubrivo NPK 8:16:24 i slicne formulacije 600-700 kg po ha.


Prihranjivanje:
N-min metodom se utvrđuje sadrzaj nitratnog azota u zemljistu na osnovu cega se i utvrđuje prihranjivanje useva azotnim djubrivom KAN-om ili koriscenjem amonijum nitrata u kolicini manjoj za 24%.
Preporucljiva je takodje i prihrana sa folijarnim djubrivom, kao sto je Folizor, Zorkon, Wuksal i druga tecna djubriva sa naglasenim azotom.
Treba izbegavati kasno prihranjivanje secerne repe azotom jer dolazi do produzetka vegetacije, podstice se rast listova a umanjuje sadržaj secera u korenu
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document