U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Djubrenje soje i suncokreta :
Stara je preporuka da se u osnovnom djubrenju u zemljiste unose dve trecine ili ukupna kolicina fosfora i kalijuma, i manja kolicina azota, ali posebno u slucaju kad se osnovno djubrenje obavlja u prolece (tanjiranjem) moze se dati ukupna kolicina potrebnog fosfora i kalijuma.Celokupna kolicina azota se ne daje u ovom djubrenju u jesen, jer postoji opasnost da se deo azota izgubi ispiranjem u dublje slojeve zemljista.


Fosfor i kalijum su hraniva koja se slabo pokrecu u zemljistu (svega oko 2 cm godišnje) pa stoga nema opasnosti od njihovog ispiranja tokom zime. Ako se ova hraniva unesu u zemljiste suvise plitko iz istog razloga nece se premestiti u dublje slojeve.

Kad kulture dolaze posle zitarica neophodno je plitko zaorati strniste (10-15 cm dubine). U zaoravanju strnista svakako treba dodati 80-100 kg/ha UREE 46% N ili 100-120 l/ha UAN-a 30% N, kako bi se ovim dodatkom azota poboljsala razgradnja organske supstance.

Soja je jedna od najvaznijih industrijskih kultura.Koristi se za proizvodnju ulja, za ljudsku ishranu i za primenu u industriji.Zbog svojih morfoloskih osobina i otpornosti na bolesti dobro podnosi i nepovoljne uslove proizvodnje.
Iako soja podnosi losija i kisela zemljista, na plodnim i rastresitim zemljistima i zemljistima neutralne reakcije prinosi se znatno povecavaju. Zbog jakog korena nakon skidanjem useva soja ostavlja zemljiste rastresitije i bogatije azotom.

Soja tokom rasta i razvoja na svom korenu stvara kvrzice s bakterijama koje fiksiraju azot iz vazduha. U zavisnosti od aktivnosti bakterija iz tih cvorica, u zemljistu moze ostati od 30-70 kg azota (N) po hektaru. Na tezim zemljistima kisele reakcije ne treba racunati s razvojem bakterija i fiksacijom azota vec azot treba zameniti azotom iz mineralnih djubriva.

U osnovnom djubrenju soje treba osigurati azot (N) 30-200 kg/ha sto zavisi od zemljista i fiksacije azota. Osim azota soja trazi 120-150 kg/ha fosfora (P2O5) i 170-200 kg/ha kalijuma (K2O). Vecina ovih biljnih hraniva (obicno oko dve trecine) dodaje se u zaoravanju tj. prilikom osnovne obrade zemljista u jesen ili u prolece
Kad se racuna fiksacija azota potrebno je dodati ukupno 30-40 kg/ha azota. Kroz primenu NPK djubriva sa niskim sadrzajem azota i visokim sadrzajem fosfora i kalijuma kao sto su NPK 8-26-26 ili NPK 7-20-30 i to oko 300 kg/ha.

Ako se ne racuna na fiksaciju azota ukupna se kolicina djubriva sa niskim sadrzajem azota, npr. 400-500 kg/ha NPK 8-26-26, zaore u osnovnoj obradi zemljista. Dodavanjem 200 kg/ha Uree 46%N pre setve ili uz racunanje na fiksaciju azota, prihranjivanje nije potrebno. U suprotnom potrebna je prihrana sa 200 kg/ha KAN-a 27%N+ 4,8 MgO.

Suncokret je kultura koja daje kvalitetno ulje za ljudsku ishranu.Moze koristiti i kao stocna hrana ukoliko se koristi kao silazni suncokret.
Suncokret je kultura koju je najbolje gajiti u podrucjima gde nisu visoke padavine i vlaznost vazduha. Kako razvija jak koren, ako je zemljiste dobro obradjeno i pravilno podjubreno dobro podnosi susu i u takvim uslovima daje visoke prinose.Vise ulja daje u suvim podrucjima.
Podnosi zemljista blago kisela ili blago alkalna, a iz zemljista iznosi velike kolicine hraniva pa o tome treba voditi racuna. Suncokret trazi 80-120 kg/ha azota(N), 120-140 kg/ha fosfora (P2O5) i 160-180 kg/ha kalijuma (K2O).

Zbog toga treba u osnovnoj obradi zaorati 400-450 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 8-26-26. Predsetveno se moze dodati 150 kg/ ha UREA 46%N ili 200 kg/ha NPK 15-15-15 sa gvozdjem(Fe) i cinkom(Zn).


Ako se primenjuje NPK 15-15-15 predsetveno, potrebno je prihranjivanje s 200 kg/ha KAN 27%N+ 4,8 MgO.

U slucaju primene ukupnog NPK djubriva predsetveno uz njega se dodaje i 150 kg/ha UREE 46%N, a prihranjivanje nije potrebno

U zavisnosti od tipa zemljista i vremenskih uslova osnovno djubrenje soje i suncokreta moze se obaviti u jesen ili prolece. Cesto zbog nemogucnosti ulaska u jesen na povrsine koje su previse vlazne od padavina ili je kasno skinuta prethodna kultura pa su nastupili nepovoljni klimatski uslovi, osnovno djubrenje obavlja se u prolece.
U osnovnom djubrenju je neophodno unosenje biljnih hraniva na punu dubinu oranja na kojoj se razvija glavna masa korena. Kada se koren razvije, ima ce na raspolaganju dovoljne kolicine hraniva. Biljke se bolje ukorenjuju jer se u podrucju s najvise hraniva razvija i najveca masa korena, a i susu bolje podnose jer im je koren u dubljim slojevima gde je vise vlage. djubriva koja se dodaju u osnovnom djubrenju uglavnom se unose u zemljiste oranjem ili tanjiranjem.


            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document