U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Dual Gold :
Dual Gold 960 EC
Proizvodjac:     Sygenta
Zastupnik             Agromarket Kragujevac

Aktivna materija  Smetolahlor
Formulacija          Koncentrovana emulzija EC
  Primena
Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su divlji sirak, iz semena (Sorghum halepense), divlji proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svracica (Digitaria sanguinalis), klasaca (Bromus mollis) i nekih širokolisnih kao što su štir obicni (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album) i drugih, primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:
kukuruza, soje i šecerne repe u kolicini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u kolicini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
suncokreta, u kolicini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u kolicini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, cije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u kolicini 1,5 l/ha.
Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha
Nacin delovanja:
Dual Gold 960 EC sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja nice i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta narocito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta.
Preporuka za primenu:
Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 EC za dobro delovanje zahteva manju kolicinu vlage u zemljištu. Ova vlažnost poreklom od kiše ili zalivanja omogucava da preparat dospe sa površine na koju je primenjen u zonu zemljišta u kojoj seme korova klija i nice i da ga klijanci usvoje u dovoljnoj kolicini, zajedno sa vodom i hranljivim materijama. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanja posle tretiranja može izazvati smanjene efikasnosti herbicida Dual Gold 960 EC. Treba u vidu da ovaj preparat ne deluje na korove koji su vec nikli i razvili više od dva prava lista. Ukoliko dode do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi pocnu sa klijanjem i nicanjem, preporucuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.
Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.
Ovaj preparat nije fitotoksican ako se primeni u naznaceno vreme i u preporucenim dozama. Preparat može biti fitotoksican za šecernu repu, što se manifestuje prolaznim zastojem u porastu useva, ako odmah posle tretiranja nastupe hladni i veoma vlažni uslovi ili izrazito suvo vreme. Fitotoksican je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa vrednošcu pH < 5,5. Preparat je fitotoksican za sirak cije seme nije tretirano preparatom Concep III 960 EC. Ne sme se primenjivati u kraškim poljima i na slabo humoznim zemljištima koja sadrže manje od 1% humusa, jer se zbog pojacane ispirljivosti gubi poziciona selektivnost preparata. Ne sme se primenjivati na kiselim zemljištima (pH < 5,5).
U slucaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje šest meseci od tretiranja ne smeju se sejati strna žita i drugi travni usevi, izuzev kukuruza i širokolisnih kultura.
Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, prometrina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona, prometrina i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi atrazina, mezotriona i terbutilazina.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document