U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Duo Sistem :
Duo Sistem
Aktivna materija:     Cikloksidim 100 ± 10 g/l /
Formulacija:             koncentrat za emulziju – EC
                                                                                                
  Primena
Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u Cikloksidimtolerantnom hibridu kukuruza NS 444 Ultra, nastao u saradnji Instituta Novi Sad i BASF.
Delovanje:    
Duo sistem se usvaja lisnom masom i u biljci se krece naviše i naniže raspordjujuci se u meristemska tkiva.
Kolicina primene:
Kukuruz NS 444 Ultra Po nicanju useva, a uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova u kol 0.75-2 l/ha šecerna repa, soja, suncokret, krompir, voce, vinova loza u kolicini od 0.75-4 l/ha
Spektar delovanja:
Višegodišnji uskolisne korovske vrste: divlji sirak (Sorghum halepense), pirevina(Agropyron repens), zubaca (Cynodon dactylon)
Jednogodišnje uskolisne korovske vrste: Proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), stršac (Apera spica venti), divlji ovas (Avena fatua), svracica (Digitaria sanguinalis)
Preporuke i napomena
Doze primene zavise od spektra korovskih biljaka u usevu odnosno zasadu. Za suzbijanje jednogodišnjih korovskih vrsta u kukuruzu NS 444 Ultra doza iznosi 0,75 do 1,0 l/ha; za divlji sirak iz rizoma 1,5 do 2,0 l/ha. U usevima okopavina i zasada u jednokratnoj primeni u zavisnosti od sastava korovske flore doza je 0,75 do 4 l/ ha. U dvokratnoj primeni preparat se primenjuje u dozi od 0,375 – 0,5 l/ha, zatim 0,75 – 1,0 l/ha i 1,5 – 2,0 l/ha u zavisnosti od sastava, brojnosti i pokrovnosti korovskih vrsta. Drugi tretman ponoviti 15 do 20 dana kasnije.Ukoliko se istovremeno suzbijaju i širokolisni korovi može se mešati sa herbicidom Arrat.
Optimalna kolicina vode je 200 do 400 l/ha.
Karenca: Soja i kukuruz NS 444 Ultra - OVP;     70 dana u krompiru, šecernoj repi, suncokretu

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document