U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Dynox :
Dynox

Aktivna materija:  Oksasulfuron 750 g/l

Formulacija:          WG – vododisperzibilne granule

Proizvodac:           Agromarket

DYNOX medium
  Primena
Koristi   se   u   usevu   soje,   uz   dodatak   250   ml/ha okvašivaca Cittovet ili Extravon, tretiranjem kada je soja u fazi 1-3 troliske (faze 11-13 BBCH-skale), a korovi u pocetnim fazama porasta (2-4 lista), u kol:
1) 0,08 kg/ha (0,8 g na 100 m˛), pri slabijem porastu korova I manjem intenzitetu zakorovljenosti;
2) 0,1 kg/ha (1 g na 100 m˛), pri jacem razvoju korova i vecem intenzitetu zakorovljenosti i prisustvu divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense).
Mehanizam delovanja:

Oksasulfuron spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprecavajuci sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i krece naviše i naniže u biljci. Pripada grupi sulfonilurea herbicida.
Spektar delovanja:

• Jednogodišnje uskolisne korovske vrste: divlje proso (Echinochloa cruss-gali ) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense ).

• Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obicni (Amaranthus retroflexus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), loboda obicna (Atriplex patula ), ambrozija (Ambrosia artemisifolia ), vidovcica crvena (Anagalis arvensis ), pepeljuga obicna (Chenopodium album ), gorušica (Sinapis arvensis ), dvornik obicni (Polygonum persicaria ), pomocnica obicna (Solanum nigrum ), boca obicna (Xantium strumarium ), cistac jednogodišnji (Stachys annua ).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document