U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
EKO BOOSTER :
Efekti EkoBooster 2
- Osnovne hranljive materije azot,fosfor i kalijum kao i drugi mikroelementi ,prisutni su u visokom procentu u obliku lako pristupacnih jedinjenja (helatni oblik).
- Visok sadržaj N,P,K pospešuje rast i razvoj biljaka,
- Utice na cvrstocu biljaka i povecava njihovu zelenu masu,intezivira boju kod cvetnica,
- Ubrzava oživljavanje pri sadnji,povecava masu plodova i sadržaj šecera u njima,
- Povecava otpornost biljka na boleasti i stresne situacije.
- Poseban kvalitet dubriva ima uticaj na popravku kvaliteta istrošenih i zakiseljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih dubriva.
- Sadržaj i odnos svih hranljivih elemenata u dubrivu je takav da ona predstavljaju potpuno hranivo za sve biljne vreste.
- Utice na jacanje rezistencije prema bolestima mikrobiološkog porekla i.t.d.
- Jaca stepen zametanja plodova,utice na povecanje procenta oplodnje i rast plodova
- Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
- Preparat se koristi u vegetativnoj fazi rasta.
Sadržaj : Organska materija  7.8%
Azot(N)……….. 9%
Fosfor (P) ……….1%
Kalijum (K)…….. 4%


Upotreba:
Za sve biljne kulture koncentracija od 0.5 do 1% , odnosno 1 litra EkoBooster2 .
U ratarstvu se primenjuje 1 litra EkoBooster2 na 1 hektar u jednom tretmanu sa 200-250 litara vode.
U vocarstvu primeniti 2 litre EkoBooster2 sa 600-800 litara vode po hektaru.
Povrtarske kulture tretirati u koncentraciji od 0,5 do 1% na svakih 14 dana. Optimalno je 3 tretmana u toku vegetacije.Rasad tretirati u koncentraciji 0,3 %
Biljka je u stanju da usvaja hranljive materije ne samo preko korena vec i preko lista.U nepovoljnim vremenskim uslovima “folijarno prehranjivanje” EKO BOOSTER® -om predstavlja najefikasniji nacin ishrane biljaka. Hranljive materije kroz kutikule i stome ulaze u promet hranljivih materija biljaka. Djubrenje preko lista je ekonomicna varijanta vracanja hranljivih materija za potrebe biljaka (u najviše slucajeva kombinovano sa prskanjem biljaka sredstvima za zaštitu) , omogucava brzu intervenciju u otklanjanju nedistatka hraniva u biljci.Pored toga to je veoma važna mera za poboljšavanje opšte kondicije biljaka. Ovo važi podjednako u pogledu nedostatka makro,mezo i mikroelemenata. Dešava se da dolazi do iznenadnog “stresa” (fitostres) biljaka npr. posle rasadjivanja, posle setve, usled fizickog udara (peska, leda, vetra,…). U ovim slucajevima, ako “prva pomoc” jeste tretiranje biljaka preko lista mešavinom hranljivih elemenata u vidu preparata EKO BOOSTER®.
EkoBooster 1
EkoBooster 1 je organsko sredstvo za naklijavanje semena biljaka i njihovo brzo ukorenjavanje u nepovoljnim vremenskim uslovima. EkoBooster 1 u sebi poseduje dovoljne kolicine aminokiseline Giberelin (GA3) koja aktivira seme i na nižim temperaturama nego što je potrebno za nicanje.
Eko Vital
Proizvod pod nazivom EkoVital je organski preparat , eko djubrivo i biostimulator razvoja zemljišnih bakterija koje uticu na povecanje nivoa humusa u zemljištu. EkoVital deluje kao zemljišni aktivator-regenerator.
Efekti EkoVital
Zbog visokog sadržaja fulvo i huminskih kiselina preparat podstice razvoj korisnih bakterija u zemljištu
Stimulise bakterije (azotofiksatori,fosforo-mineralizatori,…) cija aktivnost dovodi do bržeg razlaganja organske materije u zemljištu i stvaranje humusa.
Utice na popravku kvaliteta istrošenih i zakišeljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih dubriva
Utice na jacanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.
Pre osnovnog dubrenja u jesen strnjište sa svim žetvenim  ostacima na njivi tretirati sa 2 litre EkoVital preparatom na 1 ha. Preporuka je da se pored 2 litre EkoVitala u prskalicu doda još 5 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode i zatim poprskati njivu od 1 ha. Zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti  od meteo uslova.Preparat EkoVital ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utice temperatura niža od 0° C. EkoVital podstice aktivnost žemljišta i razlaganju biljnih ostataka i njegovo pretvaranje u humus.
Sadržaj :
Organska materija : 21%
Azot(N)……….. 10%
Fosfor (P) ……….1%
Kalijum (K)…….. 4%
Efekti EkoBooster 1
- Prema hemijskom sastavu, povecava ukupnu plodnost zemljišta i supstrata.
- Prilagoden je razlicitim pH vrednostima supstrata.
- Upotrebljiv je za uzgoj svih biljnih vresta.
- Obezbeduje bolji prijem i ukorenjavanje biljaka.
- Veci je porast.
- Intezivnije je cvetanje.
- Povecava brzinu klijanja za 2-3x u odnosu na kontrolne biljke
- Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.
- Utice na jacanje korenovog sistema kulturnih biljaka prema bolestima mikrobiološkog porekla.
- Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
- Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.
EkoBooster 1 je , organsko djubrivo-biostimulator-bio regulator , preparat koji je namenjen obradi semena i jacanju korenovog sistema tokom ukorenjavanja biljke..
Sadržaj :
Organska materija : 2.8%
Azot(N)……….. 14%
Fosfor (P) ……….2%
Kalijum (K)…….. 5%
Upotreba:
Pšenica i soja – Upotrebljava se rastvor 1:3, (1 litar EkoBooster 1 na 3 litre  vode). Dobijenu kolicinu pomešati sa 400 kg semena koje se tretira.
Ostale ratarske kulture – Koristiti pun koncentrat u razmeri 1 litra EkoBooster 1 na 100 kg semena koje se tretira.
Povrtarske kulture – Semenje koje se tretira potopiti maksimalno 20 minuta u rastvor EkoBooster 1 od 1%, Kod veoma sitnog semenja se može upotrebiti tehnika zalivanja sa rastvorom istog procenta.
Efekti EkoFreez
- Smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeduje raniji i kvalitetniji prinos.
- Pojacava se usvajanje hrane i vode te povecava imunitet biljke i otpornost na bolesti.
- U jesenjoj vegaticiji produžava se dužina vegatacije i branja, samim tim povecava se kolicina ubranih plodova.
- Ubrzava metabolizam i povecava se sadržaj aminokiselina, proteina, šecere, ulja, vitamina, minerala, a narocito antifriz proteina.
- Omogucava veci fotosinteticki kapacitet, povecava se osmotski pritisak i unos vode i hrane kroz korenov sistem.
- Intezivnije je cvetanje.
- Plodovi su veci, teži, sjajniji, ukusniji, zbog cega se povecava kvalitet i prinos.
- U primeni na zemljište on snižava pH vrednost i utice na smanjenje broja patogena u zemlji.
- Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.
- Jaca korenov sistem kulturnih biljaka.
- Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima.
- Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez
Breskve tretirane EkoFreez-om
EkoFreez - organski biljni antifriz , antifriz za biljke , natural plant antifreez
Vreme za tretman EkoFreez-om dužina lista je 2 cm
EkoFreez je , organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez) , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano prolece ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene kolicine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru,šecernoj repi,šargarepi i ostalim krtolastim biljkama. EkoFreez -primenom 1 litre  sa 150 litara vode tj. 0,75% koncetracijom pospešuje fotosintezu biljaka na nižim temperaturama od standradnih. EkoFrrez je potrebno primeniti 3-4 dana pre pojave niski temperatura.  Primenjuje se u povrtarskoj proizvodnji, proizvodnji rasada i vocarstvu. EkoFreez je tecno organsko dubrivo tj. ima hranljive vrednnosti pa je njegova uloga dvostruka (zaštitna i htranljiva).

Sadržaj : Organska materija : 17%
Azot(N)………….. 3%
Kalijum (K) ……….4%
Bor (B)…………. 1.4%
Mangan (Mn)…… 0.5%
Cink (Zn) …………0.3%

—— P A Ž N J A —— Tretirati samo zdrave biljke. Prskati iskljucivo preventivno, bolesne, deformisane ili bilo kako oštecene biljke nece reagovati na preparat. Ukoliko su biljke doživele hladan šok EkoFreez nece delovati Efekat koji ce EkoFreez prouzrokovati zavisi od vrste biljke, genetskom potencijalu, opštem stanju biljke, temperaturi, zemljištu, pristupacnom i dodatom dubrivu itd.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document