U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Equip :
Equip
Proizvodjac:           Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:              Bayer, Beograd
Formulacija:           koncentrovani rastvor - SC
Aktivna materija:    22,5 g/l foramsulfurona
                                                                                       
  Primena
 
Primena: Koristi se u usevu kukuruza, u kol. 2 I/ha (20 ml na 100 m˛), tretiranjem kada je usev u fazi 2-8 listova (faze 12-16 BBCH-skale), a jednogodišnji i višegodisnji uskolisni (travni) korovi u fazi 1-5 listova, a širokolisni u fazi 2-4 lista.
Spektar delovanja: Uskolisni (travni) i širokolisni korovi.
1) Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji travni   korovi,   kao sto su:   proso   korovsko (Echinochloa crus-galli), proso vlasasto (Panicum capillare), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
• višegodisnji travni korovi, kao sto je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obicni   (A.   retroflexus),   ambrozija   pelenasta   (Ambrosia artemisiifolia), tatula obicna (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), pomocnica obicna (Solanum nigrum), cistac jednogodišnji (Stachys annua);
2) Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija - jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: pepeljuga obicna (Chenopodium album), boca obicna (Xanthium strumarium);
3) Vrste korova koje slabo suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: vijusac njivski (Bilderdykia     convolvulus),     dvornik     veliki     (Polygonum lapathifolim), dvornik obicni (P. persicaria)',
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je poponac njivski (Convolvulus arvensis).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document