U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Fastac :
Fastac10-SC
Proizvodjac:             BASF Agro, Wadenswil
Zastupnik:                Chemical Agrosava, Beograd
Formulacija:             koncentratovana suspenzija - SC
Aktivna materija:     100 g/l alfa-cipermetrina                                                                                                                                                                                                              
 
Primena
1) zasadu jabuke, za suzbijanje:
a) jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u konc. 0,015-0,018% (1,5-1,8 ml u 10 I vode), tretiranjem protiv prve ili druge ili, po potrebi, trece generacije, 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvacenih leptira feromonskim klopkama ili na pocetku piljenja prvih gusenica;
b) zelene (Aphis pomi) i pepeljaste (Dysaphis plantaginea) vaši jabuke, u konc. 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml u 10 I vode), tretiranjem na pocetku formiranja prvih kolonija;
c) dudovca (Hyphantria cunea), u konc. 0,01-0,012% (1-1,2 ml u 10 I vode), tretiranjem na pocetku piljenja prvih gusenica;
2) zasadu kruške, za suzbijanje
a) obicne   kruškine buve (Cacopsylla pyri),   u   konc.   0,018-0,020% (1,8-2,0 ml u 10 I vode), tretiranjem na pocetku formiranja prvih kolonija;
b) pepeljaste (Dysaphis pyri) i crne (Anuraphis farfarae) vaši kruške, u konc. 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml u 10 I vode), tretiranjem na pocetku formiranja prvih kolonija;
c) dudovca (H. cunea), u konc. 0,010-0,012% (1,0-1,2 ml u 10 I vode), tretiranjem na pocetku piljenja prvih gusenica;
3) zasadu breskve, za suzbijanje:
a) breskvinog smotavca (Cydia molesta), u konc. 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml u 10 I vode), tretiranjem pre ubusivanja gusenica u polodove i iastare;
b) zelene breskvine vaši (Myzus persicae), Anuraphis persicae i sljivine brasnaste vaši (Hyalopterus pruni), u konc. 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml u 10 I vode), tretiranjem na pocetku formiranja prvih kolonija;
c) dudovca (H. cunea), u konc. 0,010-0,012% (1,0-1,2 m! u 10 I vode), tretiranjem na pocetku piljenja prvih gusenica;
4) zasadu vinove loze, za suzbijanje pepeljastog i žutog grozdovog moljca (Lobesia botrana i Eupoecillia ambiguella), u konc. 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml u 10 I vode), tretiranjem protiv prve ili druge generacije, 7-8 dana dana posle maksimalnog broja uhvacenih leptira feromonskim klopkama ili na pocetku piljenja prvih gusenica;
5) usevima strnih žita, za suzbijanje žitne pijavice (Eulema melanopus), u kol. 0,1-0,12 I/ha (1,0-1,2 ml na   100 m˛), tretiranjem na osnovu procene ekonomskog praga stetnosti, a u vreme prisustva mladih larvi;
6) usevu šecerne repe, za suzbijanje:
a) kupusove (Mamestra brassicae)   i lisne sovice gama (Autohrapha gamma), u kol. 0,15-0,175 I/ha (1,5-1,75 ml na 100 m˛), tretiranjem u vreme prisustva gusenica mladih razvojnih stupnjeva;
b) ozime (Agrotis segetum) i podgrizajuce sovice ipsilon (A. ypsilon), u kol. 0,2 I/ha (2 ml na 100 m˛), tretiranjem u vreme prisustva gusenica mladih razvojnih stupnjeva;
7) usevu uljane repice, za suzbijanje:
a) repicinog sjajnika (Melighetes aeneus), u kol. 0,1 I/ha (1,0 ml na 100 m˛), tretiranjem na pocetku cvetanja (faze 50-59 BBCH skale), pre pojave larvi;
b) repicine lisne ose (Athalia colibri), u kol. 0,1 I/ha (1,0 ml na 100 m˛), tretiranjem pre cvetanja, u vreme pojave imaga;
8) usevu krompira,     za     suzbijanje     krompirove     zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u kol. 0,1-0,12 I/ha (1,0 -1,2 ml na 100 m˛), tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi;
9) usevima paradajza i krastavca u zašticenom prostoru, zasuzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), u konc. 0,02-0,025% (2,0-2,5 ml u 10 I vode), tretiranjem cim se primete prva imaga;
10) usevu kupusa, za suzbijanje kupusnog moljca (Plutella maculipennis), u kol. 0,08-0,12 I/ha (0,8 -1,2 ml na 100 m˛), tretiranjem cim se primete prve gusenice;
11) ukrasnom bilju, u:
a) zašticenom prostoru za suzbijanje bele leptiraste vaši (T. vaporariorum), u konc. 0,02-0,025% (2,0-2,5 ml u 10 I vode), tretiranjem cim se primete prva imaga;
b) poiju za suzbijanje tripsa (Thrips sp.), u konc. 0,012-0,018% (1,2-1,8 ml u 10 I vode), tretiranjem cim se primete prva imaga.
Karenca (u danima): 14 - krompir, krastavac, paradajz (u polju istakleniku), voce; 21 - vinova loza; 28 - kupusnjace, šecerna istocna repa; 35 - žita; 42 - uljana repica.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document