U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
FITOFERT :
FITOFERT KRISTAL 20:20:20
univerzalno kristalno dubrivo
FitoFert Kristal 20:20:20+Me je mineralno dubrivo sa izbalansiranim odnosom nutrijenata.Pošto sadrži visok sadržaj primarnih hraniva, predstavlja idealno univerzalno rešenje za folijarni tretman vecine biljaka. Pogodno je za uzgoj povrtarskih kultura od perioda ukorenjivanja pa do cvetanja kao i za prihranu vocaraskih i ratarskih useva u periodu intezivnog rasta i plodonošenja pa sve do pocetka faze sazrevanja (pigmentacije plodova).Prilikom folijarnog tretiranja može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja. Pakovanja: 30 gr, 500 g, 2 kg i 10 kg

Primena:
folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.

FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME
Djubrivo za ukoravanje i sa visokim sadržajem fosfora. Namenjeno je za ishranu biljaka u ranoj fazi, u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja plodova. Asimilacijom fosfora u ranoj fazi dobija se jak korenov sistem, otporan na biljne bolesti. Preparat je u potpunosti vodotopljiv i moguce ga je primeniti fertigaciono, sistemom kap po kap, ili folijarno. Tretiranje se vrši nekoliko puta u toku vegetacije u zavisnosti od potreba. Preparat je kompatibilan sa vecinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata. Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena:
folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.
FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME
Djubrivo namenjeno za intezivnu vegetaciju i dubrivo sa viskom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intezivnog rasta. Takode ga preporucujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree. Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni stres i izbegava takozvano stopiranje kukuruza. Preparat je kompatibilan sa vecinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata. Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena:
folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.
FitoFert Kristal 4:10:40+3MgO+ME
Djubrivo koje poboljsava sazrevanje i svojim sastavom je namenjen za brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima. Naime, prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garantuje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šecera u plodu. Broj tretiranja 1 – 3 puta, najkasnije do 15 dana pred berbu. Kompatibilan je sa vecinom preparata za zaštitu bilja, osim alkalnih, bakarnih preparata. Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena:
folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.
FitoFert HUMIFLEX
je organski oplemenjivac zemljišta, na bazi huminskih kiselina, namenjen za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici) kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Pozitivna svojstva huminskih kiselina su mnogobrojna. Stimulišu razvoj pozitivnih mikroorganizama u zemljištu. Povecavaju zadržavanje vlage i aeraciju tla. Povecavaju CEC koeficijenat (koeficijenat razmene katjona) jako bitan za usvajanje hraniva. Funkcionišu kao prirodni helatizator mikroelemenata u zemljištu. Uticu na propustljivost celijskih membrana i povecavaju usvajanje dubriva. Stimulišu rast i razvoj biomase, pigmentaciju i kvalitet plodova. Smanjuju stres izazvan razlicitim faktorima, presadivanje, suša, visoka i niska temperatura, pesticidni tretman.
Pakovanja: 1 lit i 5 lit
Primena:
ferti. konc. 0.08-0.1%
FitoFert HUMISUPER 10:5:10
je organo mineralno dubrivo za intezivni rast u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem NPK, HUMINSKE, FULVINSKE kiseline i mikroelemenata. Preparat predstavlja idealno rešenje za folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrca nakon presadivanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog dubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih huminskih i fulvinskih kiselina. Naime, ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u celijama biljaka, pojacavaju asimilaciju hraniva i cine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.
Pakovanja: 250ml, 1 lit i 5 lit


Primena:
fol. konc. 0.3% - 1%
FitoFert HUMISTART 4:12:5
Djubrivo za razvoj korenovog sistema i specijalizovano biostimulativno dubrivo na bazi slobodnih amino kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoca, visoka temperatura, oštecenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino kiseline sadržane u preparatu uspešno uticu na prevazilaženje uslova stresa. Produkcija amino kiselina u stresnim uslovima je znatno manja tako da se primenom Aminoflexa nadoknaduje njihov nedostatak. Pored toga amino kiseline ucestvuju u izgradnji celijskih struktura, sintezi hlorofila, otvaranju stoma, oplodnji i mnogobrojnim enzimskim procesima.
Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit
Primena:
folijar. konc. 0.3% - 1% fert. konc. 0.08-0.1%
FitoFert AMINOFLEX
je specijalizovano biostimulativno dubrivo na bazi slobodnih amino kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoca, visoka temperatura, oštecenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino kiseline sadržane u preparatu uspešno uticu na prevazilaženje uslova stresa. Produkcija amino kiselina u stresnim uslovima je znatno manja tako da se primenom Aminoflexa nadoknaduje njihov nedostatak. Pored toga amino kiseline ucestvuju u izgradnji celijskih struktura, sintezi hlorofila, otvaranju stoma, oplodnji i mnogobrojnim enzimskim procesima.
Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit
Primena:
fol. konc. 0.3%-1% fer.konc. 0.08-0.1%
FITOFERT CORN
za visoke prinose
Fitofert CORN je tecno dubrivo na bazi mikroelementarnog cinka. Cink je jedan od elemenata od velike važnosti za rast i razvoj biljaka, jer utice na sintezu mnogobrojnih enzimskih kompleksa kao i hormona rasta. Njegov deficit može bitno uticati na razvoj biljaka, što se u kasnijim fazama reflektuje na kvalitet useva, kao i na prinos. Na vecini zemljišta javlja se deficit ili blokada cinka, što rezultira smanjenim porastom i prinosom. Primenom Fitofert Corn-a uspešno se eliminiše ovaj nedostatak. Preparat sadrži 14% cinka i namenjen je, pre svega, za tretman useva kukuruza, u ranim fazama, 4-8 listova, samostalno ili sa herbicidom SIRAN, ili sa drugim herbicidima na bazi sulfonil-uree. Pakovanja: 1 lit i 5 lit

Primena:
5 lit/ha

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document