U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Fluomark :
Fluromark

Aktivna materija:  Fluroksipir 250 g/l

Formulacija:          EC - koncentrat za emulziju

Proizvodac:           Agromarket

FLUROMARK medium
  Primena
1) usevima strnih žita, tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavicara u ozimim žitima, u kol. 0,6-0,8   I/ha   (6-8   ml   na   100   m˛),   u   uslovima   slabe zakorovljenosti;   0,8-1,2   I/ha   (8-12   ml   na   100   m˛),   u   uslovima   jake zakorovljenosti; u jarim žitima, u kol:
- 0,4 I/ha (4 ml na 100 m˛), u uslovima slabe zakorovljenosti;
- 0,8 I/ha (8 ml na 100 m˛), u uslovima jake zakorovljenosti;
2) u usevu kukuruza, u kol. 0,8 I/ha (80ml na 100m˛), tretiranjem cele povrsine, kada kukuruz ima 3-6 listova (faze 13-16 BBCH-skale);
Mehanizam delovanja:

Herbicid usvaja zelena masa, krece se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristicne simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišca.
Spektar delovanja:

• Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia ), štir (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), pepeljuga obicna (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), broc (Galium aparinae ), dimnjaca (Fumaria officinalis ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), pticji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), kerece grožde (Solanum nigrum ), gorcika (Sonchus oleraceus ), cicak (Xantium strumarium ).

• Višegodišnji širokolisni korovi: kokotkinja (Aristolochia clematitis ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ), bokvica (Plantago major ), štavelj (Rumex crispus ), maslacak (Taraxacum officinale ), kopriva (Urtica dioica ).            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document