U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Fokus Ultra :
Focus ultra
Proizvodjac:             BASF AG, Ludwigshafen
Zastupnik:                Agromarket Kragujevac
Formulacija:             emulzija voda u ulju - EO
Aktivna materija:     100 g/l cikloksidima

                                                                                          

  Primena
Koristi se za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u zasadima voca i vinove loze, i usevima šecerne repe, soje, suncokreta, krompira i hibridima kukuruza tolerantnih prema cikloksidimu (duo sistem):
1) jednokratno, tretiranjem   kada su korovi visine 20-30cm   u zasadima i kada su korovi u fazi 3-5 listova u usevima, u kol:
a) 0,75-1,OI/ha     (7,5-1 Oml     na     100m˛),     za     suzbijanje jednogodišnjih   korova,   kao   sto   su:   proso   korovsko (Ecinochloa crus-galli), muhari (Setaria sp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)',
b) 1,5-2l/ha (15-20 ml na 100 m˛), za suzbijanje višegodisnjih korova, kao sto je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense); c)3-4l/ha (30-40ml na 100m˛), za suzbijanje jednogodisnjeg korova svracica crvena (Digitaria sanguinalis) I visegodivSnjih korova, kao sto su: pirevina obicna (Agropyrum repens), zubaca obicna (Cynodon dactylon);
2) dvokratno, prvo tretiranje kada su korovi od faze tri lista do faze bokorenja, a drugo 15-20 dana kasnije, u zavisnosti od vremenskih uslova, u kol:
a) 0,375-0,5l/ha + 0,375-0,5l/ha (3,75-5ml + 3,75-5ml na 100m˛), za suzbijanje jednogodišnjih korova, kao sto su: proso korovsko (Ecinochloa crus-galli), muhari (Setaria sp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
b) 0,75-1l/ha + 0,75-1 I/ha (7,5-1 Oml + 7,5-1 Oml na 100m˛), za suzbijanje višegodisnjih korova, kao sto je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
c) 1,5-2l/ha +   1,5-21/ha (15-20ml   +   15-20ml' na   100m˛),   za suzbijanje jednogodisnjeg korova svracica crvena (Digitaria sanguinalis) i višegodisnjih korova, kao sto su: pirevina obicna (Agropyrum repens), zubaca obicna (Cynodon dactylon).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document