U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Fusilade Forte :
Fusilade forte
Proizvodjac:          Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:              Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Formulacija:           koncentrat za erttulziju - EC
Aktivna materija:  150 g/l fluazifop-P-butila
  Primena
 
Primena: Koristi se kada su korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta, a najkasnije do pocetka cvetanja useva, u:
1) zasadima košticavog i jezgricastog voca, maline, ribizle, ogrozda (tretiranjem samo do pocetka cvetanja), virtbve loze, i rasadnicima drvenastog ukrasnog bilja, pocev od prve godine uzgoja, u kol. 4-6 I/ha (40-60 ml na 100 m );
2) zasadu jagode, u kol. 1,5 I/ha (15 ml na 100 m˛), tretiranjem
pre pocetka cvetanja i posle berbe;
3) Šecerne i stocne repe, soje, suncokreta, ozime uljane repice, graška, stocnog gra§ka, krompira, pasulja, kupusnjafia, mrkve, cvekle, luka (samo za prdizvodnju glavica), paprike (izuzev ranih sorti), u kol. 1-2 I/ha (10-20 ml na 100 m˛), za suzbijanje jedhogodisnjih
uskolisnih (travnih) korova;
b) 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m˛), za suzbijanje višegodisnjih uskolisnih (travnih) korova, uz prethodnu mecfurednu obradu i usitnjavanje rizoma; 4)usevu duvana, u kol. 1,5 I/ha (15 ml na 100 m˛).
Spektar delovanja: Uskolisni (travni) korovi.
1) Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji, kao sto su: svracice (Digitaria sp.), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria sp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
• višegodisnji, kao sto je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
2)Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija - višegodisnji, kao sto su pirevina obicna (Agropyrum repens), zubaca obicna (Cynodon dactilon);
3)Vrste korova koje slabo suzbija - jednogodišnji, kao sto je livadarka jednogodisnja (Poa annua).
Fusilade forte je translokacioni herbicid, što znaci da se aktivna materija nakon primene usvaja od strane korovskih biljaka i transportuje do mesta delovanja, a to su tacke porasta lista, stabla i korena. Brlo brzo korovske biljke prstaju da rastu i razvijaju se, ali vidljivi efekti delovanja u vidu pocetne promene boje nastupaju nakon 7-10 dana, dok potpuno propadanje korova u vidu intenzivne crveno-ljubicaste boje nastupa nakon 12-14 dana.
Preporuka za primenu:
Primena Fusilade forte se vrši kad su korovi u fazi 3-5 listova (tj. u fazi intenzivnog porasta), uvek pre njihovog cvetanja i klasanja, jer su u ranijim fazama razvoja osetljviji na delovanje ovog herbicida. Prilikom primene podesiti prsaklicu da izbacuje sitnekapi, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost lisne površine korova, i na taj nacin omogucilo da korovske biljke usvoje što više preparata. Izbegavati primenu pri visokim temperaturama, jer tada sitne kapi brzi isparavaju, pre dospevanja na list korova. Korovske biljke u stresnim uslovima, posebno nakon dugotrajne suše, slabije usvajaju herbicid, pa se preporucuje primenu odložiti za kasnije, nakon padavina. Ako su nicanje i razvoj korova neravnomerni, najbolji rezultati u njihovom suzbijanju se postižu se u "split" aplikaciji, kada se preporucena kolicina primene podeli i primeni u dva tretmana, u razmaku 7-10 dana.
Ukoliko dode do preoravanja tretiranih površina na njima se najmanje 60 dana od tretiranja ne smeju sejati strna žita i kukuruz. Fusilade Forte se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine ili dva puta ukoliko se primeni u split-aplikaciji.
Preparat nije fitotoksican ako se upotrebi u preporucenim dozama. Može biti fitotoksican ukoliko usled zanošenja dospe na strna žita i kukuruz.
Karenca:
28 dana za voce, 42 dana za krompir, 49 dana za luk i kupus, 70 dana za šecernu repu, a za soju, suncokret i uljanu repicu obezbedena vremenom primene.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document