U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Gardoprim Plus :
Gardoprim Plus Gold ® 500 SC
Proizvodjac:         Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:             Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Aktivna materija: S-metolahlor (312,5 g/l) + Terbutilazin  (187,5 g/l)
Formulacija            Koncentrovana suspenzija (SC)
  Primena
 
Namena preparata:
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu.
Primena:
Gardoprim Plus Gold 500 SC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid koji se primenjuje u usevu:
kukuruza, merkantilnog i silažnog, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva, u kolicini 4–4,5 l/ha, odnosno 40-45 ml na 100 m˛;
suncokreta za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva, u kolicini od 3-3,5 l/ha, odnosno 30-35 ml na 100 m˛.
Preparat se u navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha. Manje kolicine preparata se primenjuju u suvim podrucjima (sa prosecnom godišnjom kolicinom padavina ispod 750 mm), a vece u vlažnim podrucjima (sa prosecnom godišnjom kolicinom padavina iznad 750 mm).
Nacin delovanja:
Gadroprim Plus Gold 500 SC sadrži s-metolahlor koji suzbija jednogodišnje travne korove i terbutilazin, koji ima delovanja na širokolisne korove. S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja nice, a terbutilazin se najvecim delom usvaja korenom, ali i stablom i listom. S-metoloahlor je u biljci korova slabo pokretan, dok se terbutilazin krece iz korena na gore.
Preporuka za primenu:
Gardoprim Plus Gold 500 SC nije fitotoksican ako se primeni u naznaceno vreme i u preporucenim dozama. Prilikom primene potrebno je spreciti zanošenje preparata na okolne osetljive useve i zasade.
Preparat se ne sme primenjivati na izražito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa i pH ispod 5,5) i u kraškim poljima. Gardoprim Plus Gold 500 SC se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine.
U slucaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini može se sejati samo kukuruz. Posle pet meseci mogu se sejati pšenica (uz duboko oranje), a u jesen lucerka, detelina i uljana repica.
Karenca:
60 dana za silažni kukuruz, a za merkantilni kukuruz i suncokret obezbedena vremenom primene preparata.
Napomena:
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document