U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Gaucho FS 600 :
Gaucho600-FS
Proizvodjac             Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:               Bayer, Beograd
Formulacija:            koncentrovana suspenzija - FS
Aktivna materija:    600 g/l imidakloprida

                                                                               

  Primena
Primena: Koristi se za tretiranje semena:
1) kukuruza, u cilju suzbijanja larvi skocibuba - žicnjaci (Agriotes spp.), larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera) i imaga sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis), u kol. 600-800 ml na 100 kg semena, tretiranjem u zatvorenim aparatima za tretiranje semena;
2) suncokreta,   u   cilju   suzbijanja   larvi   skocibuba-zicnjaci (Agriotes spp.), tretiranjem pri gustini 3-3,5 primerka po m² i imaga sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis), u kol. 1,75 I na 100 kg semena, tretiranjem u zatvorenim aparatima za tretiranje semena;
3) šecerne repe,   u cilju   suzbijanja larvi skocibuba-zicnjaci (Agriotes spp.) i repinog buvaca, u kol. 40-150 ml najednu setvenu jedinicu (100.000 semenki);
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document