U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Girasolin :
Girasolin

Aktivna materija:  Fluorohloridon 250 g/l

Formulacija:          EC –koncentrat za emulziju

Proizvodac:           Agromarket
  Primena
Delovanje:
Girasolin se koristi za tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova. Selektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom i koleoptilom. Inhibira biosintezu karotenoida.
Koristi se za suzbijanje korova u kukuruzu u kolicini od 1,5-3 l/ha,
Suncokretu i krompiru 2-4 l/ha, zasadima voca i vinove loze u kolicini od 1-3 l/ha
Spektar delovanja:
Vrste korova koje dobro suzbija:
• Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obicni (Amaranthus retroflexus), kerece grožde (Solanum nigrum), pepeljuga (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp.), tušt (Portulaca oleracea), mišjakinja (Stellaria media), kopriva (Urtica dioica), konica obicna (Galinsoga parviflora), dimnjaca obicna (Fumaria officinalis), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), mrtva kopriva (Lamium purpureum), cestoslavica (Veronica spp.), lubenicarka (Hibiscus trionum), Cicak (Xanthium strumarium)
Preporuke i napomene:
U kukuruzu, krompiru i suncokretu se može kombinovati sa herbicidom Acetomark u cilju proširenja spectra delovanja na travne korove. Na lakšim zemljištima, sa nižim sadržajem humusa (1-3%) koristi se niža doza primene, na težim, humoznijim zemljištima treba koristiti višu dozu.
Karenca: 63 dana za krompir i silažni kukuruz. Za ostalo – OVP
Plodored: Nema ogranicenja u plodoredu
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document