U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Glifosav :
Glifosav 480                                               

Proizvodjac            Chemical Agrosava Beograd              

Aktivna materija    glifosat 480 g/l

Formulacija            koncentrovani rastvor SL                  

Karakteristike:
Glifosav 480 je neselektivni (totalni) sistemicni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voca i vinove loze, na strništima, u suvim kanalima i na neobradenim površinama. Ne poseduje delovanje preko zemljišta pa je pogodan i za primenu neposredno pre ili posle setve, a pre nicanja gajenih biljaka.
Nacin delovanja:
Iako se simptomi delovanja uocavaju tek za nekoliko dana, rast tretiranih biljaka prestaje ubrzo po tretiranju. Prvi simptomi u vidu hloroze i nekroze zapažaju se za 5 - 7 dana kod osetljivih biljaka, a za 10 - 20 dana kod manje osetljivih biljaka. Simptomi delovanja najpre se uocavaju kod mladih listova.
U principu, glifosat se u biljci transportuje do korenovog sistema, a toksicni efekat je u neposrednoj vezi sa sprecavanjem porasta biljaka.

Primena:
a) U zasadima voca i vinove loze primenjuje se:
   2 - 4 l/ha (20 - 40 ml/100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova
   3 l/ha (30 ml/100 m2) za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens)
   4 - 5 l/ha (40 - 50 ml/100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense)
   5 - 6 l/ha (50 - 60 ml/100 m2) za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslacka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.)
   6 - 8 l/ha (60 - 80 ml/100 m2), za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubace (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.)
b) Na strništima se primenjuje:
   3 l/ha (30 ml/100 m2) za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens)
   4 - 5 l/ha (40 - 50 ml/100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense)
   5 - 6 l/ha (50 - 60 ml/100 m2) za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslacka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.)
   6 - 8 l/ha (60 - 80 ml/100 m2) za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubace (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.)
v) U suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima koji se privode kulturi posle odvodnjavanja:
   4-8 l/ha (40-80 ml/100 m2)
g) Na neobradenim površinama:
   5-12 l/ha (50-120 ml/100 m2)
U svim slucajevima preparat treba primeniti sa utroškom vode od 100 do 200 l/ha, kada korovi dostignu visinu 15 - 40 cm, za divlji sirak pred izbijanje metlice, a kod trske (u suvim ili delimicno plavljenim kanalima), u fazi metlicanja.
Mogucnost mešanja:
Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe.
Fitotoksicnost:
Preparat je fitotoksican za sve biljke i prilikom tretiranja treba spreciti zanošenje na susedne površine pod usevima i zasadima. Nema rezidualni efekat preko zemljišta.
Karenca:
Za voce i vinovu lozu je 35 dana.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document