U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Lamdex :
Lamdex ® 5 CS
Aktivna materija lambda-cihalotrin 50 g/l                            
Primena
LAMDEX ® 5 CS je sistemicni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primenjuje se:

1. U zasadu jabuke za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02% 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvacenih leptira na feromonskim klopkama ili na pocetku piljenja prvih gusenica (prve ili druge, ili po potrebi trece generacije).
Utrošak vode:600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: Jedan put.


2. U usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u kolicini 0,2 l/ha u vreme pojave larvi treceg stupnja.

Utrošak vode:200-400 l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: Dva puta
Karenca
  14 dana za jabuku, 35 dana za pšenicu.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document