U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Laudis :
Laudis

Proizvodjac:            Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:               Bayer, Beograd
Formulacija:            koncentrovani rastvor - SC
Aktivna materija:    tembotrion 44 g/l,+

                                 izoksadifen etil 22 g/l okvas.

                                                                                                     

  Primena
 
koristi se u usevu kukuruza, u kolicini od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m˛) posle nicanja korova i kukuruza, kada su travni korovi u pocetnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).
Utrošak vode: 150-400l/ha (1,5-4l/100m˛)
Broj tretiranja u toku godine: jednom na istoj površini
Spektar delovanja:
širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense)
cicak (Xanthium strumarium)
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
obican dvornik (Polygonum persicaria)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
dvornik pticiji (Polygonum aviculare)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia)
pepeljuga obicna (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obicna (Datura stramonium)
štir (Amaranthus spp)
pomocnica obicna (Solanum nigrum)
prilepaca (Galium aparine)
tarcužak (Capsella bursa-pastoris)
divlja loboda (Atriplex patula)
mrtva kopriva (Lamium purpureum)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
mišjakinja (Stellaria media)
Uskolisni korovi:
sirak iz semena (Sorghum halepense)
muhar sivi (Setaria glauca)
veliki muhar (Echinochloa crus galli)
proso (Panicum spp).
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip)
pre upotrebe obavezno promuckati. Tretirati predvece ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25C.
zahvaljujuci kvalitetu formulacije, vec sat vremena nakon primene, veci deo aktivne materije je usvojen
KARENCA (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbedena vremenom primene
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document