U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Lumax :
Lumax® 537,5 SE
Proizvodjac:         Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:            Agromarket Kragujevac
Aktivna materija: S-metolahlor 375 g/l
                             + Terbutilazin 125 g/l
                                   + Mezotrion (37,5 g/l)
Formulacija          Suspoemulzija (SE)   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            
  Primena
 
Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.
Primena:
Lumax je kontaktni i translokacioni zemljišni i folijarni herbicid koji se primenuje u usevu
kukuruza za suzbijanje nekih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova, u kolicini 3,5-4 l/ha primenom posle setve, a pre nicanja kukuruza i korovskih biljaka (pre-em), ili primenom neposredno nakon nicanja biljaka kukuruza i korova (rani post-em) u kolicini od 3-3,5 l/ha, uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha.
U navedenim dozama primene dobro suzbija muhar (Ec. cruss-galli), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca, i jednogodišnje širokolisne korove lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus sp.), pepeljuga (Ch. album), tatula (Datura stramonium), dvornici (Polygonum sp.), pomocnica (Solanum nigrum), boca (Xantium strumarium), gorcika (S. oleraceus), lubenicarka (Hibiscus trionum), gorcika (S. arvensis)) Slabije suzbija muhar zeleni (Setaria viridis), sirak iz rizoma (S. halepense), palamidu (Cisrisum arvense) i poponac (Conolvulus arvensis).
Nacin delovanja:
Herbicid Lumax je jedini herbicid u nas koji sadrži tri aktivne materije: s-metolahlor koji suzbija jednogodišnje travne korove, mezotrion protiv širokog spektra širokolisnih korova i terbutilazin, koji pored delovanja na širokolisne korove dodatno pojacava delovanje mezotriona.
Svaka od tri aktivne materije ima svoj mehanizam delovanja; S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja nice, mezotrion se podjednako dobro usvaja korenom, stablom i listom korova, a terbutilazin se najvecim delom usvaja korenom, ali i stablom i listom. S-metoloahlor je u biljci korova slabo pokretan, mezotrion se usvaja i krece korz biljku i na gore i na dole, dok se terbutilazin krece iz korena na gore.
Preporuka za primenu:
Lumax se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine.
Selektivnost za kukuruz je izuzetna, pa se Lumax može koristiti u svim hibridima i tipovima kukuruza (šecercu, kokicaru, silažnom, semenskom, ...).
Lumax je bezbedan za gajenu biljku ako se primenjuje u preporucenoj kolicini i u navedenoj razvojnoj fazi useva, odnosno korova. Prilikom primena spreciti zanošenje preparata na sušedne useve/zasade. Ukoliko dode do preoravanja ili prevremenog skidanja useva nakon primena herbicida Lumax, odmah se može sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati kukuruz, žitarice i uljana repica uz prethodno oranje. U prolece naredne godine, a nakon dubokog oranja u jesen, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Šecerna i stocna repa, spanac, grašak, pasulj, sitnozrne leguminoza, lucerka i povrce mogu se sejati godinu dana nakon primene.
Nema potreba za mešanjem sa drugim herbicidima. Nema negativne reakcije sa zemljišnim insekticidima ako je Lumax primenjen pre nicanja kukurza. Izbegavati njegovu primenu nakon nicanja kukuruza ako je tokom setve primenjen neki organofosforni insekticid.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document