U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Maister :
Maister-OD                                              
Proizvodjac:            Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:               Bayer, Beograd                         
Formulacija:            koncentrovani rastvor - SC   
Aktivna materija:    30 g/l foramsulfurona
                                 1,0 g/l jodosulfuron-metil-natrijum
Protektant:              30 g/l Izoksadifen-etila
                                                                                                           
  Primena
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
NACIN DELOVANJA:
aktivne materije preparata Maister OD foramsulfuron i jodosulfuron metil natrijum zaustavljaju sintezu enzima acetolaktat sintetaze (ALS) što ima za posledicu prestanak stvaranja aminokiselina neophodnih za deobu celija rasta (meristema) korovskih biljaka.
Korov prestaje sa rastom i postepeno odumire.
Izoksadifen-etil je protektant cija je uloga da ubrza razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci (kukuruzu) dok se razgradnja u korovskim biljkama ne odvija.
         
PRIMENA:
koristi se u usevu:
kukuruza u kolicini primene od 1,5 l/ha (15 ml na 100m˛). Vreme primene u odnosu na usev je kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale). Vreme primene u odnosu na korove: uskolisni korovi u fazi 1-6 listova, širokolisni korovi u fazi 2-4 lista.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine: jedanput.
Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi
višegodišnji uskolisni (travni) korovi:
divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
jednogodišnji uskolisni (travni) korovi, kao što su:
divlji ovas (Avena fatua)
proso korovsko (Echinochloa crus galli)
proso vlasasto (Panicum capillare)
muhar zeleni (Setaria viridis)
muhar sivi (Setaria glauca)
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
samonikla pšenica (Triticum aestivum)
višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense)
jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
štir obicni (Amaranthus retroflexus)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
loboda obicna (Atriplex patula)
pepeljuga obicna (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obicna (Datura stramonium)
brocika (Galium aparine)
samonikli suncokret (Helianthus annuus)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
obican dvornik (Polygonum persicaria)
divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
pomocnica obicna (Solanum nigrum)
cistac jednogodišnji (Stachys annua)
boca obicna (Xanthium strumarium)
         
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
pre upotrebe obavezno promuckati. Tretirati predvece ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25Cne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba Maistera OD primena preparata Maister OD ne ogranicava plodored.Primena:   Koristi se u usevu kukuruza za suzbijanje travnih i širokolisnih korova.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document