U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
NP 11:46:0 (MINI MAP):
NP 11:46:0

Vrsta i tip: Neorgansko, složeno, cvrsto, kompleksno NP dubrivo
Naziv u okviru tipa: Složeno kompleksno NP dubrivo
Hranljive materije:

AZOT (N) .............11% /-1,1%
FOSFOR (P2O5) ........46% /-1,1%
Fizicke osobine dubriva:

Izgled: Granula, svetlo smeda, bez mirisa
Rastvorljivost: Rastvorljivo u vodi
Sadržaj vlage: max 2%
Granulometrijski sastav: Granule od 1-5 mm ….min 95%
Zapreminska masa: 900-1100 kg/m3
Preporucene kolicine, vreme i nacin primeneBiljne vrste i tip zemljišta: Za delimicnu ishranu  azotom i potpunu ishranu fosforom svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta (posebno sa vecim deficitom fosfora) prema zahtevima biljaka i sadržaju fosfora u zemljištu.

Kolicina primene: od 100 do 250 kg/ha, odnosno 1-2,5 kg na 100m2.


Vreme primene: U osnovnoj i predsetvenoj pripremi zemljišta u zavisnosti od biljne vrste, vremena setve i tipa zemljišta.
Nacin primene: Preko zemljišta, ravnomerno rasturanjem po celoj površini ili lokalno(u redove i trake pored redova ili stabla, bez ili sa plitkom inkorporacijom u zemljište).

Broj tretiranja u toku godine: 1-2 puta preko zemljišta

Mogucnost nepovoljnog delovanja: U predloženim kolicinama i predloženom nacinu primene ne mogu se ispoljiti nepovoljna dejstva na tretirane biljke.

Nacin pakovanja i skladištenja: Đubrivo se pakuje u PE i PP vrece, skladišti i cuva u suvim skladišnim prostorijama koje su zašticene od izvora toplote, vlage i atmosferalija u naslagama do 2 metra visine.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document