U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Mont :
MONT

Zastupnik                 Agromarket-Kragujevac
Aktivna materija:    S-metolahlor 960 g/l
Formulacija:            EC - koncentrat za emulziju
SELEKTIVNI HERBICID SA PRE-EM PRIMENOM U USEVU SUNCOKRETA I KUKURUZA ZA SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I NEKIH ŠIROKOLISNIH KOROVA

1. U usevu suncokreta u kolicini od 1,0-1,2 l/ha posle setve a pre nicanja useva

2. U kukuruzu u kolicini od 1,4-1,6 l/ha posle setve a pre nicanja

DELOVANJE: Mont je selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi hloracetamida. Inhibira deobu celija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno krece u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI:
klasaca (Bromus molis), svracica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), veliki muhar (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).
ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obicni (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obicni (Portulaca oleracea).
PREPORUKE I NAPOMENA:
može biti fitotoksican na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima ciji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doci do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, fluroihloridona, linurona. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Preporuceni utrošak vode iznosi 200 - 400 l/ha, odnosno 2 - 4 l vode na 100m2.            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document