U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Mustang :
Mustang
Proizvodjac:            Dow AgroSciences, USA
Zastupnik:               Agromarket, Kragujevac
Formulacija:            suspoemulzija-SE
Aktivna materija:    452 g/l 2.4-D-2-EH

                                                                                             

  Primena
Primena: Koristi se u kol. 0,4-0,6 I/ha (4-6 ml na 100 m˛), u usevima:
1) pšenice ijecma, tretiranjem od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-30 BBCH-skale), a korovi u fazi intenzivnog porasta;
2) kukuruza, tretiranjem kada je kukuruz u fazi do 4 razvijena lista (faza
14 BBCH-skale), odnosno visine 20cm, a korovi u fazi 2-6 listova.
Spektar delovanja: Širokolisni korovi 1) Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: gorocvet zeciji (Adonis aestivalis), štir obicni (Amaranthus retroflexus), prstenak poljski (Anthemis arvensis), loboda obicna (Atriplex patula), vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarcuzak obicni (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obicna (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (Ch. hybridum), zavornjak obicni (Consolida regalis), brocika lepusa (Galium aparine), lanilist obicni (Linaria vulgaris), kamilica prava (Matricaria chamomilla), bulka obicna (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorusica poljska (Sinapis arvensis), misjakinja obicna (Stellaria media), stisnusa kravlja (Thlaspi arvense), cestoslavica persijska (Veronica persica);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je; nana poljska (Mentha arvensis), gorcika poljska (Sonchus arvensis).
2)Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija - jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dimnjaca obicna (Fumaria officinalis), renika obicna iz semena (Lepidium draba), pomocnica obicna (Solanum nigrum), boca obicna (Xanthium strumahum).
3) Vrste korova koje slabo suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi,   kao sto je dvornik pticiji (Polygonum aviculare);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: ljubicica trobojna (Viola tricolor), kupina obicna (Rubus caesius).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document