U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
NPK 15:15:15 :

Vrsta i tip dubriva: neorgansko, cvrsto, kompleksno mineralno
dubrivo. Dobro poznata i široko prihvacena formulacija sa podjednakim sadržajem azota, fosfora i kalijuma omogucava svim biljnim usevima ravnomernu ishranu osnovnim elementima u toku cele vegetacije. Zbog svoje univerzalnosti koristi se kako u ratarskoj tako i u vocarskoj, vinogradarskoj i povrtarskoj proizvodnji.

Vreme i nacin primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta, ravnomerno po punoj površini.

Kolicina primene: 300-600 kg/ha, odnosno 3-6 kg/100m2.

Pakovanje: 25kg, strecovano na paleti 1,250 kg, big bag 500kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
NPK 15:15:15

Đubrivo sa podjednakim sadržajem fosfora i kalijuma:

Ova formulacija je namenjena za razlicite biljne vrste, a pre svega za jare i ozime ratarsko-povrtarske useve, koji se gaje na zemljištima koja su podjednako (ne)obezbedena pristupacnim oblicima fosfora i kalijuma.

Vreme primene:

U jesen pred osnovnu obradu zemljišta. Predsetveno (u prolece) ukoliko hranivo nije primenjeno pre osnovne obrade.

Kolicina primene:

300-600 kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta. Koristi se za osnovnu ishranu ili kao dopunsko dubrivo u prolecnoj pripremi zemljišta (nakon nedovoljne primene odgovarajucih NPK dubriva u jesenjoj obradi zemljišta).
Sastav:
Sastav NPK dubriva se izrazava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje kolicinu ( kg ) azota (N) , druga fosfora (izraženog kao P2O5) a treca kalijum (izraženog kao K2O) , u 100 kg dubriva.

Osobine:
Boja dubriva moze biti razlicita : crvena, braon ili siva a boja zavisi od boje kalijumove soli, odnosno sirovina od kojih se proizvodi dubrivo.


Aktivna komponenta:
Azot (N) 15 +/- 0.5%, Fosfor ( P 2 O 5 ) 15+/- 0.5%, Kalijum (K 2 O) 15+/- 0.5%;

Formulacija: granule za direktnu primenu

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document