U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
NPK 9:15:15 :
NPK 9:15:15 +20% SO3

Đubrivo sa podjednakim sadržajem fosfora i kalijuma:

Ova formulacija je namenjena za razlicite biljne vrste, a pre svega za jare i ozime ratarsko-povrtarske useve, koji se gaje na zemljištima koja su podjednako (ne)obezbedena pristupacnim oblicima fosfora i kalijuma.Vreme primene:

U jesen pred osnovnu obradu zemljišta. Predsetveno (u prolece) ukoliko hranivo nije primenjeno pre osnovne obrade.Kolicina primene:

300-600 kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta. Koristi se za osnovnu ishranu ili kao dopunsko dubrivo u prolecnoj pripremi zemljišta (nakon nedovoljne primene odgovarajucih NPK dubriva u jesenjoj obradi zemljišta).
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document