U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Poncho :
Poncho 600 FS                  
AKTIVNA MATERIJA:   klotianidin 600 g/l4
                                                                                             
  Primena
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
         
NACIN DELOVANJA:
Poncho 600 FS je insekticid za tretiranje semena koji sadrži klotianidin kao aktivnu materiju. Klotianidin je aktivna materija iz grupe neonikotinoida sa sistemicnim svojstvima koji nanesen na seme stvara zaštitni „film“ oko njega, delujuci kontaktno na podzemne štetne insekte, a istovremeno ulazi u sprovodni sistem novonastale biljke - klijanca, štiteci je tako od nadzemnih štetocina. Kao i ostali neonikotinoidi ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist acetil holina).
PRIMENA:
koristi se za tretiranje semena:
kukuruza, za suzbijanje larvi skocibuba - žicnjaka (Elateridae), i larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera) u kolicini primene od 300 ml na 100 kg semena za suzbijanje žicnjaka, odnosno 700 ml na 100 kg semena za suzbijanje kukuruzne zlatice, tretiranjem u toku dorade semena ili neposredno pred setvu u zatvorenim uredajima za tretiranje semena. Pored navedenih štetocina, zahvaljujuci odlicnoj sistemicnosti klotianidina, Poncho 600 FS odlicno suzbija i nadzemne štetocine - kukuruznu pipu (Tanymecus dilaticolis), buvace i lisne vaši.
Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.
         
KARENCA (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbedena vremenom primene preparata u usevu kukuruza

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document