U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Pulsar :
Pulsar-40
Proizvodjac:            BASF Agro, Wadenswil
Zastupnik:               BASF-Srbija, Beograd
Formulacija:            koncentrovani rastvor - SL
Aktivna materija:    40 g/l imazamoksa
  Primena
Primena: Koristi se u kol. 1-1,2 I/ha (10-12 ml na 100 m˛), kada su korovi u fazi 2-4 lista, u usevima:
1) soje, graška i pasulja, tretiranjem posle nicanja, u fazi 2-3 trolista (faze 11-13 BBCH-skale);
2) lucerke u zasnivanju, tretiranjem posle nicanja, u fazi 3 trolista (faza 13 BBCH-skale).
3) suncokreta tolerantnom na imidazolinone (RIMI hibrid) u kol. od 1,2 I/ha od nicanja do tri para listova (BBCH 05-15)
Spektar delovanja: jednogodišnji korovi. 1) Dobro suzbija u kolicini primene 11/ha:
•   širokolisni korovi, kao sto su: štir bijutavi (Amaranthus blitoides), štir obicni (A. retroflexus), vijusac njivski (Bylderdyckia convolvulus), pepeljuga obicna (Chenopodium album), tatula obicna (Datura stramonium),   dvornik obicni   (Polygonum persicaria),   gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), boca obicna (Xanthium strumarium);
•   muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar   lepljivi   (Setaria   verticillata),   sirak   divlji   iz   semena (Sorghum halepense).
2) Dobro suzbija u kolicini primene 1,2 I/ha - korovi spomenuti u tacki   1.   i   sirokolisna   korovska   vrsta:   ambrozija   pelenasta (Ambrosia artemisiifolia).
3) Zadovoljavajuce suzbija u kolicini primene 1 /ha - širokolisni korovi,   kao   sto   je:   ambrozija   pelenasta   (Ambrosia artemisiifolia) i uskolisni (travni) korovi kao stoje sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
4) Zadovoljavajuce suzbija u kolicini primene 1,2 I/ha - uskolisni (travni) korovi kao sto je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
5) Slabo suzbija sa obe kolicine primene - širokolisni korovi, kao stoje lubenicarka njivska (Hibiscus trionum).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document