U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Siran :
Siran

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija:        SC - koncentrovana suspenzija

Proizvodac:         Agromarket


  Primena
Koristi se u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza:
1) jednokratnom primenom, kada usev ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale), u kol:
a) 1 I/ha (10 ml na 100 m˛), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodisnjih širokolisnih korova palamide i poponca, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova;
b) 1,25 I/ha (12,5 ml na 100 m˛), za suzbijanje divljieg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm;
2) dvokratnom primenom:
a) prvo tretiranje u kol. 0,5 I/ha (5 m na 100 m˛), kada su jednogodišnji   travni   korovi   i jednogodišnji   i   višegodisnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao; b) drugo tretiranje u kol. 0,75 I/ha (7,5 ml na 100 m˛), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodisnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.
Spektar delovanja:

• Višegodišnje uskolisne korovske vrste: divlji sirak (Sorghum halepense).

• Jednogodišnje uskolisne korovske vrste: muharike (Setaria sp.).

•Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obicni (Amaranthus retroflexus), loboda obicna (Artiplex patula), pepeljuga obicna (Chenopodium album),  tatula obicna (Datura strumarium),  lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis),  pomocnica obicna (Solanum nigrum),  mišjakinja obicna (Stellaria media).

Mehanizam delovanja:

Siran se usvaja lišcem i korenom. U biljci se krece naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka.            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document