U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Sonido :
Sonido                                                                                     
Proizvodjac:           Bayer CropScience, Mohheim          
Aktivna materija     tiakloprid 400 g/l                                     
Formulacija             konc. suspenzija FS                                                                                                                                                                                                                                         
.
Nacin delovanja:

Tretirno seme usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja. Naime, usled odgovarajuce rastvorljivosti tilkloprida, dolazi do stvaranja insekticidne zone oko semena koje ne samo da štiti seme od moguceg napadanja zicara, vec istovremeno, gajene biljke se porastom usvajaju insekticid i na taj nacin klijanac biva zašticen u najosetljivijoj razvojnoj fazi biljke. fazi biljke. Tilkloprid pripada grupi neonikotinoida koji deluju tako što ometaju prenos nadrazaja u nervnom sistemu štetnih insekta (agonisti acetil-holina).

Primena:

Koristi se za tretiranje semena kukuruz, za suzbijnje larvi skocibube – žicnjaka (Elateridae) i grcice (Scarabeidae) u kolicini primene od 62,5 ml preparata na jednu setvenu jedinicu (25 000 semena).
Vreme primene: nekoliko meseci pred setvu, u toku profesionalne dorade semena.
Nacin primene: u odgovarajucim zatvorenim uredjajima, koji obezbeduju ravnomerno i precizno nanošenje preparata
Broj tretiriranja u toku godine: jednom, u toku dorade semena.
Napomene:
tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;
ukupna kolicina tecnosti (preparat + voda) trebalo bi da iznosi približno oko 500 ml na 100 kg semena.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document