U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Stomp :
Stomp 330-E
Proizvodjac:            BASF Agro, Wadenswil
Zastupnik:               BASF Srbija, Beograd
Formulacija:            koncentrat. za emulziju-EC
Aktivna materija:     330 g/l pendirnetalin  Primena
1) kukuruza i krornpira, u kol. 4-6 I/ha (40-60 ml na 100 m˛), tretiranjem zemljišta posle setve,   odnosno sadnje,   a pre nicanja useva;
2) soje i suncokreta, u kol. 4-6 I/ha (40-60 ml na 100 m˛), tretiranjem zemijišta pre setve uz plitku inkorporaciju;
3) pšenice, u kol. 4-6 I/ha (40-60 ml na 100 m˛), tretiranjem: a)zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja (faze 11-21 8BCH-skale);
4) duvana, tretiranjem zemljišta pre rasadivanja, u kol:
a)5 I/ha   (50   ml   na   100 m ) na hum. zemljištima   (3-5% humusa);
b) 7 I/ha (70 ml na 100 m˛) na jako hum. zemljištima (> 5% humusa);
5) paradajza, paprike i kupusa (iz rasada), u kol. 5 I/ha (50 ml na 100 m˛), tretiranjem zemljišta pre rasadivanja;
6) luka (iz semena i arpadzika), u kol. 5 I/ha (50 ml na 100 rrf), tretiranjem zemljišta posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva.
Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi.
1) Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji travni korovi,   kao sto su: svracica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-gaili), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (S. viridis);
• jednogodišnji   širokolisni   korovi,   kao   sto   su:   štir obicni (Amaranthus   retroflexus),   palamida   njivska   iz   semena (Cirsium arvense), pepeljuga obicna (Chenopodium album), konica obicna (Gaiinsoga parviflora), brocika lepusa (Galium aparine), tust obicni (Portulaca oleracea), ljutici (Ranunculus sp.), gorusica poljska (Sinapis arvensis), cistac jednogodišnji (Stachys annua), cestoslavica persijska (Veronica persica).
2) Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija:
• jednogodišnji   travni   korovi,   kao   sto   su:   misiji   repak (Alopecurus myosuroides), strsac obicni (Apera spica-venti);
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: loboda obicna (Atriplex patula), silj (Cyperus rotundus), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum),   kamilice (Matricaria sp.),   bulka obicna (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum sp.), gorcika obicna (Sonchus   oleraceus),   misjakinja   obicna   (Stellaria   media), stisnusa kravlja (Thlaspiarvense).
3) Vrste korova koje slabo suzbija -jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: tatula obicna (Datura stramonium), pomocnica obicna (Solanum nigrum), boca obicna (Xanthium strumarium).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document