U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Symphony :
Symphony

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Proizvodac: Agromarket

  Primena
1) Silaznog I merkantilnog kukuruza, uz dodatak okvašivaca Trend-90 (u koncentraciji 0,1%), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faze 11-15 BBCH-skale), a korovi od kotiledona do razvijenih 6 listova: u kol. 10-15 g/ha (0,1-0,15 g na 100 m˛);
2) soje, uz dodatak 0,2 I/ha (2 ml na 100 m˛) okvašivaca Trend-90, tretiranjem kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza BBCH-skale), a korovi u fazi 2-4 lista:
a) sam preparat, u kol. 8 g/ha (0,08 g na 100 m˛);
b) u kol. 8 g/ha, u kombinaciji sa 0,4 I/ha preparata na bazi imazetapira (sa 100 g/l a.m.) (0,08 g + 4 ml na 100 m˛), radi proširenja   spektra   delovanja   na   tatulu   obicnu   (Datura stramonium) \ pomocnicu obicnu (Solanum nigrum),
3) lucerke, u drugoj godini Hi starija- rano u prolece pre pocetka vegetacije 15-20 g/ha + 0,05 % Trend -90 0,2 I/ha (0,15-0,20g na 100m˛)
Spektar delovanja:

• Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obicni (Amaranthus retroflexusus ), gorušica poljska (Sinapis arvensis ), konica obicna (Galinsoga parviflora ), cistac jednogodišnji (Stachys annua ), samonikli suncokret (Helianthus anuus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), repica (Brassica spp .), pepeljuga (Chenopodium spp .), dvornici (Polygonum spp .), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum ), mrtva kopriva (Lamium purpureum ).            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document