U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Targa Super :
    
Targa-super
Proizvodjac:             Nissan, Tokio
Zastupnik                 Agromarket Kragujevac
Aktivna materija      50 g/l kvizalofop-P-etila
  Primena
Koristi se u usevima soje (samo pre cvetanja), suncokreta, krompira (izuzev semenskog), šecerne repe i uljane repice, za suzbijanje:1) jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova, kao sto su proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria sp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), u kol:

a) 0,5 I/ha (5ml na 100m˛), tretiranjem kada su korovi u fazi 3 lista;
b) 1 I/ha (10ml na 100m˛), tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 listova,
c) 1,5 I/ha (15 ml na 100 m˛), kada su korovi u fazi 6 listova;2)višegodisnjih uskolisnih (travnih), u kol:

a) 1,5-2,5 I/ha (15-25 ml na 100 m˛), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), tretiranjem kada je korov u fazi 3-6 listova;
b)2,5-3 I/ha (25-30 ml na 100 m˛), za suzbijanje pirevine obicne (Agropyrum repens), kada je pirevina visine 10-20cm; c)3-4 I/ha (30-40 ml na 100 m˛), za suzbijanje zubace obicne (Cynodon dactylon), kada je korov visine 30cm.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document