U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Tarot Plus :
Tarot Plus
Proizvodjac:            Du Pont,
Zastupnik:               Agromarket Kragujevac
Formulacija:            vododisperzibilne granule - WG
Aktivna materija:    32.6 g/kg rimsulfuron +
                                 608 g/kg dikamba
                                                                                                 
  Primena
Koristi se u usevu merkantilnog i silaznog kukuruza (bez poduseva), u kol. 0,3 kg/ha (3 g na 100 m˛), tretiranjem kada kukuruz ima 1-6 listova (faza 11-16 BBCH-skale), uskolisni korovi u fazi 3-5 listova, a širokolisni 2-6 listova.
Spektar delovanja: Uskolisni (travni) i širokolisni korovi. Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodisnnji travni korovi, kao sto su: svracica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (S.   viridis), muhar lepljivi (S. verticilliata), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
• višegodisnji uskolisni (travni) korovi, kao sto su: pirevina obicna (Agropyrum repens), sirak divlji iz rizomi (Sorghum halepense)',
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon teofrasti), štir bljutavi (A. blitoides), štir obicni (Amaranthus retroflexus), ambrozija   pelenasta   (Ambrosia   artemisiifolia),   pepeljuga   obicna (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obicna (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), vijusac njivski (Polygonum convolvulus), dvornik obicni (P. persicaria), tust obicni (Portulaca oleracea), gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna   (Solanum nigrum),   gorcika obicna   (Sonchus oleraceus), cistac jednogodišnji (Stachys annua), misjakinja obicna (Stellaria media), boca obicna (Xanthium strumarium)',
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense),   poponac njivski (Convolvulus arvensis), gorcika poljska (Sonchus arvensis).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document