U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Terbis :
Terbis
Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l /
Formulacija:         SC - koncentrat za suspenziju
Proizvodjac          Agromarket Kragujevac

  Primena
Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja(pre-em) ili po nicanju kukuruza (do pojave treceg lista kukuruza) , koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta.
Delovanje: Terbutilazin suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprecava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova. Spada u grupu triazina.
Spektar delovanja:
• Jednogodišnje uskolisne korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),livadarka iz semena(Poa sp.)
• Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: , štir obicni (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obicna (Chenopodium album), konica obicna (Galinsoga parviflora), pomocnica obicna (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), bokvica širokolisna (Plantago major) gorušica (Sinapis arvensis), tarcužak (Capsella bursa-pastoris), mišjakinja (Stelaria media), veronica (Veronica sp.)
Preporuke i napomene:
Kod primene posle setve a pre nicanja preporucuje se u kombinaciji sa herbicidima Acetohlor 900 ili Acetomark, u tom slucaju dodati 1- 1,5 l/ha herbicida
Terbis. Ako se primenjuje po nicanju kukuruza može se kombinovati sa herbicidima Velox, Dimark ili Mustang i tada je dovoljan 1l/ha herbicida Terbis. Na taj nacin povecava efikasnost ovih preparata i obezbeduje produženo delovanje. Preparat Terbis je u pojedinim zemljama registrovan I za primenu u suncokretu, a kod nas se nalazi u postupku registracije.
Tamo gde je registrovan koristi se u dozi od 1-1,5 l/ha uz dodatak 1,5-2 l/ha preparata na bazi acetohlora i primenjuje nakon setve a pre nicanja.
Karenca: Obezbedena vremenom primene
MBT: Jednom u vegetaciji
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document