U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Trimark :
Trimark
Proizvodjac:             Agromarket Kragujevac
Formulacija:             vodorastvorljive granule - WG
Aktivna materija:     500 g/kg triflusulfuron-metila

                                                                             
    

Primena

Koristi se u usevu šecerne repe, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i jednogodišnjih širokolisnih korova, dvokratno - prvo tretiranje kada je šecerna repa iznikla 70-90%, a korovi u fazi do 2 lista, a drugo 8-14 dana kasnije, odnosno kada korovi ponovo niknu (do faze 2-4 lista), u kol:
1) 40 + 40 g/ha uz dodatak 0,05% Trend-90 (0,4 + 0,4 g + 1,5 ml na 100m˛);
2) 30 + 30 g/ha uz dodatak 0,05% okvašivaca Trend-90 (0,3 + 0,3 g + 1,5 ml na 100 m˛), u kombinaciji sa preparatima na bazi:
a) desmedifama i fenmedifama (sa 80 + 80g/l a.m.), u kol. 1,5 + 1,5 I/ha (15 ml + 1,5ml na 100m˛), ili
b) desmedifama i fenmedifama (sa 80 + 80g/l a.m.), u kol. 1 + 1 I/ha (10 ml + 10 ml na 100 m˛) i etofumesata (sa 200 g/l a.m.) u kol. 0,6 + 0,6 I/ha (6 + 6 ml na 100 m˛), ili
c) desmedifama, fenmedifama i etofumesata (sa 60 + 60 + 60 g/l a.m.), u kol. 1,5 + 1,5 I/ha (15 + 15ml na 100 m˛), ili
d) desmedifama i fenmedifama (sa 60 + 60 g/l a.m.), u kol. 1 + 1 I/ha (10 ml + 10 ml na 100 m˛) i metamitrona (sa 700g/kg a.m.) u kol. 0,7 + 0,7 kg/ha (7 + 7 g na 100m˛).
Spekar delovanja: Širokolisni korovi.
1) Sam preparat Trimark
• Vrste korova koje dobro suzbija - jednogodišnji korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bijutavi (Amaranthus blitoides), konica obicna (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obicni (P. persicaria}, gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
• Vrste korova koje slabije suzbija (zaustavlja porast)
• jednogodišnji     korovi:     pepeljuga     obicna     (Chenopodium a/t>um),vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), misjakinja obicna (Stellaha media); - višegodisnji korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). 2)   U   kombinaciji   sa   preparatima   na   bazi   desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih Meša vina
• Vrste korova koje dobro suzbija - jednogodišnji korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bijutavi (Amaranthus blitoides), štir obicni (A. retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obicna (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obicna (Datura stramonium), konica obicna   (Galinsoga   parviflora),   dvornik   veliki   (Polygonum lapathifolium),   dvornik obicni   (P.   persicaria),   gorusica   poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), cistac jednogodišnji     (Stachys   annua),   rotkva   divlja   (Raphanus raphanistrum).
- Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija - jednogodišnji korovi: lubenicarka njivska (Hibiscus trionum),Vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus).
•   Vrste korova koje slabije suzbija (zaustavlja porast)
- jednogodišnji korovi, kao sto su: boca obicna (Xanthium strumarium)',
- višegodisnji korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

                                                                                                 

 
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document