U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
UREA :

UREA
Preporucene kolicine, vreme i nacin primene

Vrsta kulture i kolicina kg/ha
Pšenica 100-150
Suncokret 80-120
Kukuruz 110-160
Voce 200-250

Vreme primene: U osnovnoj pripremi zemljišta (50 do 100 kg/ha), predsetveno (100 do 300kg/ha) ili u prihranjivanju (100 do 200 kg/ha) a folijarno u toku intenzivne vegetacije.

Nacin primene: Preko zemljišta, ravnomerno rasturanjem po celoj površini, a potom mešanje sa zemljištem pri osnovnoj ili predsetvenoj pripremi zemljišta. Za prihranjivanje ozimih useva površinski dok su temperature zemljišta ispod 100C, a za prihranjivanje jarih useva preporucuje se inkorporacija djubriva u zemljište.

Broj tretiranja u toku godine: 1-3 puta preko zemljišta ili 1-2 puta u slucaju folijarne primene.

Mogucnost nepovoljnog delovanja: U predloženim kolicinama i predloženom nacinu primene ne mogu se ispoljiti nepovoljna dejstva na tretirane biljke.

U slucaju višegodisnje upotrebe uree na istim parcelama vec kiselih zemljišta, zbog njene fizioloski kisele reakcije, preporucuje se unošenje ekvivalentnih kolicina krecnjaka (na svakih 100 kg uree 85 kg CaCO3), radi sprecavanja daljeg zakiseljavanja zemljišta.

Izbegavati površinsku primenu uree, posebno na krecnim zemljištima, kada zemljište nema dovoljno vlage i kada su temperature više od 100C,zbog mogucih gubitaka azota volatizacijom.

Pri upotrebi vecih kolicina UREE (vise od 100 kg/ha) sa semenom- startno, može doci do odredjenih negativnih posledica na mlade biljke

Aktivna komponenta: Azot (N) 46 +/-0.5%, biuret max 1%;
Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora


Primena:

Primenjuje se preko zemljista, u kolicini od 100-300 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljista i biljne vrste. Tretiranje se vrsi predsetveno uz inkorporaciju ili prihranjivanjem. Primenjuje se ravnomerno po celoj povrsini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u vocarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Moze se rasturati rucno, traktorskim rasturacima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). Moze se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0.5-2%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine moze se primeniti 1-2 puta.

Djubrivo UREA
(Karbamid) se proizvodi u obliku granula velicine izmedju 0,5 - 3 mm. Sadrzaj biureta je do 1 %. Skladisti se na suvom mestu. Moze se zaoravati, unositi predsetveno ili kao prihrana usevima. U industriji njegovi derivati, u smesi sa drugim hemikalijama, koriste se kao inhibitori korozije. Siroku primenu zbog dejstva na gram pozitivne i gram negativne mikroorganizme ima u oblasti medicine i stomatologije.
UREA 46%
sadrzi 460 grama azota u kilogramu. To je najkoncentrovanije azotno djubrivo u cvrstom stanju, koje se odlikuje neposrednim i dugorocnim delovanjem. Sadrzi azot u amidnom obliku koje u zemljistu prelazi u amonijacni i nitratni oblik, zbog cega se odlikuje dugorocnim delovanjem. Rastvorljivost u vodi omogucava njegovu efikasnu primenu uz navodnjavanje i prihranjivanje biljaka preko lista kao tecno djubrivo. Istovremeno se mogu primenjivati i sredstva za zastitu bilja.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document