U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
NP 11:52:0 (MAP):

Vrsta i tip dubriva: Neorgansko, složeno, kompleksno, cvrsto NP dubrivo. Namenjeno za zemljišta sa dobrim ili visokim nivoom obezbedenosti kalijumom. Kompleksno mineralno dubrivo namenjeno biljnim usevima sa pojacanim potrebama za fosforom ili na zemljištima sa nižim sadržajem fosfora u cilju podizanja nivoa obezbedenosti za tim
elementom. Kroz dubrivo se delimicno unosi i azot, ali do pune kolicine potrebe biljaka korigovati sa jedinicnim azotnim dubrivima. Eventualne potrebe za kalijumom dopuniti prostim kalijumovim dubrivima.

Vreme i nacin primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta, ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljište.


Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
NP 11:52:0

Dvojno NP dubrivo sa visokim sadrzajem fosfora i dovoljnim kolicinama azota
namenjen da ishrani, pre svega, svih vrsta ozimih zitarica koje se gaje na zemljistima siromasnim lakopristupacnim fosforom, a srednje i dobro obezbedenim kalijumom (najveci deo zemljista centralne Srbije, pa i Vojvodine).Vreme primene
jesenja osnovna i/ili predsetvena priprema zemljista.


Kolicina primene
100-200 kg/ha NP 11:52

u zavisnosti od opste plodnosti zemljista (posebno od nivoa fosfora), za potpunu ishranu fosforom i delimicno azotom, koja je potrebna za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.
Namena:
Koristi se kao osnovno djubrenje, inkoporacijom  u cilju pripreme tla. Preporucena kolicina od 300 do 1.000 kg/ha u zavisnosti od plodnosti tla i vrste kulture.
Nacin pripreme: rucno, poljoprivrednom mehanizacijom ili aerotretmanom
Sirovinski sastav:
Karbamid, Amonijumnitrat, Monoamonijumfosfat, Kalijumova so

Sadrzaj aktivne materije:
Azot 11%
Fosforpentoksid P2O5 52 %
Kalijum oksid 0 %
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document