U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Velox :
   
Velox

Aktivna materija: 2,4 - D etilheksilestar 850 g/l

Formulacija:        EC – koncentrat za emulziju

Proizvodac:         Agromarket


  Primena
Primena: Koristi se u kol. 0,8-1 /ha 
1) ozime   pšenice   bez   poduseva,   tretiranjem   od   sredinebokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-30 BBCH-skale), a korovi u fazi intenzivnog porasta;
Koristi se u kolicini od 0,6-0,8 l/ha
2) silaznog i merkantilnog kukuruza bez poduseva, tretiranjem kada kukuruz ima 3-4 lista (pre pojave petog lista), odnosno kada je visine 20 cm (faza 13-14 BBCH-skale), a korovi u fazi intenzivnog porasta. Spektar delovanja: širokolisni korovi:
1) Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji širokolisni   korovi,   kao sto su:   lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obicni (Amaranthus retroflexus), pelin obicni (Artemisia vulgaris), loboda obicna (Atriplex patula), tarcuzak obicni (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obicna (Chenopodium album), konica obicna (Galinsoga parviflora), suncokret samonikli (Helianthus   annuus),   gorcike   (Sonchus sp.),   buzdika   obicna (Myagrum perfoliatum), gorusica poljska (Sinapis arvensis), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), ljutic njivski (Ranunculus arvensis), stisnusa   kravlja   (Thlaspi   arvense),   boca   obicna   (Xanthium strumarium);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: razlicak njivski (Centaurea   cyanis),   palamida   njivska   (Cirsium   arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).
2)Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: tatula obicna (Datura stramonium), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), obicni dragusac (Senecio vulgaris), grahorice (We/a sp.);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je renika obicna (Lepidium draba).
3) Vrste korova koje slabo suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: smrdusa obicna (Bifora   radians),   vijusac   njivski   (Bilderdykia   convolvulus), brocika lepusa (Galium aparine),   kamilice (Matricaria sp.),dvornici (Polygonum sp.), pomocnica obicna (Solanum nigrum), misjakinja obicna (Stellaria media), ljubicice (Viola sp.);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao stoje su ljubicice (Viola sp).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document